Projektering bygglov

Vi kan stå till tjänst med att ta fram ritningar till dig som behöver det för ditt bygglov, eller om du behöver underlag för något eget projekt som du skall genomföra.

Vi kan erbjuda hjälp med att ta fram ritningar för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnad av bostäder. Vi har lång erfarenhet av småhusbyggnation och detta ger oss en bra kunskap kring vad som fungerar i praktiken och vad som blir kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

Vi hjälper dig med fackmannamässiga bygglovsritningar oavsett om det är en liten tillbyggnation eller stor nybyggnation du ska göra, inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Hur går det till?

Vi inleder alla uppdrag genom att tillsammans med dig gå igenom vad du ska bygga och vad vi behöver för underlag för att göra ritningarna.

Vi tar fram planer, fasader, sektion och situationsplan så ni får kompletta underlag för att söka bygglov. I detta skede kan vi också hjälpa er i er dialog med aktuell kommun för att undersöka vad som behövs för er ansökan och vad det finns för möjligheter för byggnation i just ert fall.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss »