Vi tar ansvar för ditt projekt!

Vi är en byggare som tar ditt projekt på största allvar och som kund till oss skall du känna dig trygg med ditt val av oss som entreprenör. Vårt mål är att vi skall fungera som er ”lots” genom ert projekt.

Vi på Byggservice i Mark arbetar enligt vårt eget upprättade ledningssystem.

Vårt ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö är upprättat i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. Vi är dessutom certifierade inom dessa områden.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbete och ser hela tiden efter möjligheter till förbättringar i vårt arbetssätt – allt för att nå ett slutresultat med hög kvalitet och något som du som kund kan trivas med!