Summering av ett positivt 2018!

Summering av ett positivt 2018!

Nu börjar 2018 närma sig sitt slut och det är dags att summera året innan det är dags för lite välförtjänt julledighet för oss alla.

Vi kan nöjt konstatera att vi fortsätter att sälja BIMAB-Villor och även få till oss entreprenadprojekt i fortsatt bra takt. Vi har under året sålt 12 st BIMAB-Villor, vilket är helt i linje med den kapacitet vi har för att producera villor. Samtidigt som vi fått till oss flertalet andra projekt från bland annat Marks Bostads AB, OBOS och Ludvigson Invest. Att vi lyckats knyta till oss så pass mycket villabyggnationer och byggprojekt – trots en sviktande bostadsmarknad – gör att vi nu står väl rustade för ett kommande 2019!

Vad väntar då 2019? Förutom att vi ser en fortsatt bra försäljning av BIMAB-Villor, så har vi även en hel del tomter som vi hoppas kunna börja sälja under 2019. I Fotskäl har vi 5 st tomter där avstyckningen blev klar i dagarna och vi kommer efter årsskiftet mer aktivt arbeta på att sälja dessa tomter. Fram mot hoppas vi även att ett område i Sätila, med 18 st småhustomter skall fått beviljad detaljplan och att vi startat försäljningen av dessa tomter. Med övriga projekt för vår byggentreprenad som är klara för 2019 så tar vi oss an det nya året med en positiv anda och känner stor tillförsikt att 2019 skall bli ännu ett positivt år för BIMAB!