Byggservice i Mark AB renoverar 27 st lägenheter …

Byggservice i Mark AB renoverar 27 st lägenheter åt Marks Bostads AB, Kullagårdsgatan, Skene

I dagarna har vi fått beställning av Marks Bostads AB att på totalentreprenad renovera 27 st lägenheter på Kullagårdsgatan i Skene. Igår tecknades avtalet för detta och arbetena påbörjas i mars månad och beräknas avslutas i november, 2018. Vi tackar för beställningen och förtroendet!